Thời gian giao hàng của bạn là gì?

March 31, 2021

Thời gian giao hàng là phụ thuộc vào số lượng, thường là 3-7 ngày sau khi nhận được thanh toán.