Thời hạn thanh toán của bạn là gì?

March 31, 2021

Chúng tôi thường chấp nhận thanh toán trước bằng TT nhưng nếu tổng số tiền là $ 300 trở xuống, chúng tôi có thể chấp nhận Paypal hoặc Western Union trước.