Di dời văn phòng Cleanmo

January 25, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Di dời văn phòng Cleanmo

Vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, văn phòng của chúng tôi chuyển lên tầng cao hơn và diện tích văn phòng tăng gấp đôi.

Sự phát triển của chúng tôi không thể tách rời sự ủng hộ của khách hàng.Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng chúng tôi.Và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ tỉ mỉ.

Tất cả nhân viên của công ty chúng tôi đang tiến về phía trước cho một ước mơ cao hơn và lớn hơn.Nào!

tin tức mới nhất của công ty về Di dời văn phòng Cleanmo  0

tin tức mới nhất của công ty về Di dời văn phòng Cleanmo  1